Zamknij

Raporty bieżące

Raporty roczne

Raporty kwartalne

Terminy publikacji raportów 2019 rok

  • 14/02/2019 (czwartek) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku
  • 15/05/2019 (środa) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
  • 30/05/2019 (czwartek) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok
  • 14/08/2019 (środa) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
  • 14/11/2019 (czwartek) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

Opowiedz o potrzebach biznesowych, a my znajdziemy rozwiązanie