Zamknij

Raporty bieżące i okresowe

Raporty roczne

Raporty kwartalne

Terminy publikacji raportów 2018 rok

  • 21/03/2018 Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok obrotowy 2017
  • 15/05/2018 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku <zmiana terminu publikacji 29/06/2018>
  • 14/08/2018 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku <zmiana terminu publikacji 30/09/2018>
  • 14/11/2018 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Opowiedz o potrzebach biznesowych, a my znajdziemy rozwiązanie