Profil działalności

prdz

Unified Factory S.A. jest producentem i globalnym dostawcą rozwiązań automatyzujących sprzedaż i obsługę klienta na 12 rynkach świata. Bazą oferowanej technologii jest platforma klasy Customer Service Automation działająca w oparciu o zaawansowane algorytmy pamięci asocjacyjnej, które automatyzują pełną ścieżkę obsługi klienta, obejmując kojarzenie informacji w segmentach B2B, B2C oraz H2H.

Ład korporacyjny

Zarząd Unified Factory S.A. wdrożył w Spółce Zasady Ładu Korporacyjnego wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, przyjętych uchwałą 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis zakresu i formy stosowania poszczególnych zasad przez Unified Factory S.A. w 2016 roku.

Jakość w wydaniu ISO

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do wszystkich operacji biznesowych w zakresie przechowywania i udostępniania danych zostało potwierdzone przyznaniem Unified Factory S.A. certyfikatu normy ISO 27001:2013.

Autoryzowany doradca

ad

Funkcję autoryzowanego doradcy Unified Factory S.A. w zakresie obrotu akcjami na rynku NewConnect pełni Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Noble Securities S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

KRS: 0000018651

Telefon: +48 12 422 31 00

E-mail: biuro@noblesecurities.pl

Strona internetowa: www.noblesecurities.pl