Zamknij

Władze spółki Unified Factory


Zarząd


Marcin Woźniak

Prezes Zarządu

Posiada 23 letnie doświadczenie w planowaniu, przygotowywaniu, wdrażaniu oraz utrzymaniu projektów outsourcingowych.  Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla firm t.j.: Polskie Centrum Marketingowe, Grupa Axel Springer, Grupa Arteria S.A., Internet Group S.A.  Pracował jako Dyrektor Działu Sprzedaży i Obsługi klienta w databroker S.A., pełni w niej również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Obecnie związany z Unified Factory S.A., gdzie nadzoruje tworzenie technologii wspierającej automatyzację sprzedaży i obsługi klienta.

Tymon Betlej

Prokurent

Od ponad 25 lat związany zawodowo z rynkiem kapitałowym.

Działa jako niezależny doradca zarządów i rad nadzorczych wielu branż m.in. w zakresie obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego, prowadzenia komunikacji z inwestorami oraz przygotowywania i plasowania emisji papierów wartościowych.


Rada Nadzorcza


Wojciech Wilczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Spełnia kryteria niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach oraz nie posiada istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym ponad 5%.

 

Tomasz Leśniak

Członek Rady Nadzorczej

Spełnia kryteria niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach oraz nie posiada istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym ponad 5%.

 

Krzysztof Kliński

Członek Rady Nadzorczej

Spełnia kryteria niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach oraz nie posiada istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym ponad 5%.

 

Juliusz Łada

Członek Rady Nadzorczej

Spełnia kryteria niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach oraz nie posiada istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym ponad 5%.

 

Robert Sapieha

Członek Rady Nadzorczej

Spełnia kryteria niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach oraz nie posiada istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym ponad 5%.

 

Opowiedz o potrzebach biznesowych, a my znajdziemy rozwiązanie