Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie głównych aspektów związanych z danymi osobowymi i plikami cookies/local storage oraz ich wykorzystywaniem przez stronę https://app.unifiedfactory.com („Serwis”) i jej właściciela (administratora) Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 117/309, 00-140 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000322316, NIP: 1132452952, REGON: 015573000 („UF”).

Dane osobowe

 1. UF jest administratorem danych podanych przez klienta podczas rejestracji w Serwisie. Dane osobowe podane przez klienta podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane przez UF w celu świadczenia usług w ramach Serwisu, sporządzenia faktur oraz jeżeli klient wyraził na to zgodę – w celach marketingowych i reklamowych. Zbierane dane osobowe klientów UF przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednocześnie jest jednak konieczne dla prawidłowego świadczenia usług. Klient ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, ma również prawo żądać zaprzestania wszelkiego wykorzystywania danych z naruszeniem przepisów prawa, jak również ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dane osobowe zbierane są przez UF oraz stronę Serwisu wyłącznie w sytuacji, w której klient dobrowolnie zdecyduje się podać swoje dane, np. adres e-mail, imię, nazwisko, telefon.
 4. UF nie zbiera automatycznie i nie przetwarza danych osobowych osób odwiedzających stronę Serwisu.
 5. Zbiór zgromadzonych danych osobowych przechowywany jest na serwerach zapewniających właściwą ich ochronę. Pełen dostęp do zbioru danych mają wyłącznie nieliczni uprawnieni współpracownicy UF.
 6. UF może w drodze umowy powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies/local storage

 1. W celu właściwego świadczenia usług w ramach Serwisu i prawidłowego działania Serwisu, UF wykorzystuje pliki cookies/local storage.
 2. Pliki te to różne dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. na dysku komputera, karcie pamięci tabletu) osoby korzystającej z internetu i stron internetowych. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz unikalny numer. Jeżeli dana strona przechowuje pliki cookies na komputerze użytkownika, to przy każdym kolejnym odwiedzeniu tej strony przez użytkownika, strona ta odczytuje zachowane wcześniej pliki cookies/local storage.
 3. Ustawienia domyślne przeglądarek internetowych z reguły zezwalają na korzystanie przez przeglądarki z plików cookies i ich zapisywanie. Osoba odwiedzająca Serwis/klient może w każdej chwili zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce zgodnie z jej funkcjonalnością. Plikami zarządza się z pozycji przeglądarki internetowej, z której się korzysta. Informacje, w jaki sposób to zrobić, można znaleźć w dziale pomocy w każdej przeglądarce.
 4. Serwis korzysta z:
 • cookies/local storage sesyjnych, które są plikami tymczasowymi i są przechowywane w urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Serwisu do czasu jej opuszczenia;
 • cookies/local storage stałych, które są przechowywane w urządzeniu końcowym osoby odwiedzające stronę Serwisu przez czas określony w parametrach pliku albo do czasu ich ręcznego usunięcia;
 • cookies/local storage statystycznych, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • cookies/local storage funkcjonalnych, które pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez osoby odwiedzające stronę Serwisu, np. wybór języka, rozmiar czcionki.
 1. Uniemożliwienie korzystania przez przeglądarkę z plików cookies/local storage w Serwisie nie uniemożliwi korzystania z Serwisu i usług, ale niektóre z funkcjonalności mogą nie być wówczas dostępne lub korzystanie z nich może być utrudnione.