Nasze rozwiązania zostały przygotowane w oparciu o profesjonalną technologię WiFi firmy Aruba Networks, co gwarantuje nie tylko dużą skalowalność, ale i maksimum bezpieczeństwa:

Sieci WiFi:

 • Gwarantowany bezprzewodowy dostęp do Internetu.
 • Dostęp do sieci firmowej lub prywatnej.
 • Bezprzewodowa sieć techniczna obsługująca telefony IP oraz kamery IP.
 • Bezpieczeństwo – przechowanie danych zgodnie wymaganiami prawa.

Dostęp do Internetu:

 • W dowolnym miejscu w Polsce nawet tam, gdzie inni operatorzy nie mają możliwości zestawienia łącza.
 • Łącza typu MPLS.
 • Łącza mobilne (w busach, autokarach, samochodach osobowych, tramwajach, etc.).

Sieci teleinformatyczne – budowa oraz ich obsługa:

 • Bezpieczne i wydajne połączenia pomiędzy różnymi lokalizacjami (VPN).
 • Połączenia podstawowe dla sieci firmowych o rozproszonych lokalizacjach.
 • Połączenia zapasowe dla różnych lokalizacji.
 • Centrale PABX.

Skalowalność:

 • Oferowana sieć może być rozbudowana w przypadku powstania nowych powierzchni lub obiektów, które powinny zostać objęte sygnałem WiFi.
 • Możliwość dodawania kolejnych usług w oparciu o sieć WiFi:
  – Telefonia (Voice over WiFi) odpowiednik DECT dla obsługi technicznej lub ochrony z pełnym dostępem na całym obszarze objętym siecią WiFi,
  – Lokalizatory osób i mienia, w tym lokalizacja osób używających telefonów przenośnych Voice over WiFi, wewnętrzny GPS,
  – Obsługa urządzeń technicznych (np. rzutniki, telewizory, kamery)
  – Możliwość dodawania kolejnych kamer bezprzewodowych, do systemu monitoringu budynku i otoczenia.

 

 

 

skalowalnosc

 

 

 

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo:

 • Możliwość zbierania zapisów historii użytkowania sieci WiFi zgodnie z wymaganiami polskiego prawa i w przypadku żądania uprawnionych służb przekazania im wymaganych informacji (MAC adres użytkownika, czas logowania, czas sesji, adres IP).
 • Zabezpieczenia przed włamaniem do sieci WiFi i do urządzeń innych użytkowników sieci.
 • Możliwość budowy bezpiecznych połączeń pomiędzy lokalizacjami w postaci tuneli VPN (certyfikowane rozwiązanie).
 • Bezpieczeństwo przesyłania danych przez sieć WiFi wyższe niż przez sieć kablową Ethernet.

Autentykacja w sieci:

 • Sieć może być otwarta lub klienci mogą być proszeni o login i hasło.
 • Podsieć dla pracowników z realizacją autentykacji w taki sam sposób jak dotychczas używana sieć kablowa Ethernet (te same loginy i hasła).
 • Oprócz sprawdzenia loginu i hasła można sprawdzić MAC adres urządzenia, jego typ i system operacyjny.

 

 

autentykacja

 

 

mozliwosci_sieci

 

Zarządzanie pasmem dostępu:

 • Możliwość ograniczenia ilość przesyłanych i odbieranych danych.
 • Możliwość wprowadzenia limitu transferu danych (ograniczenie na wykorzystywane pasmo).
 • Możliwość ustawiania różnych parametrów pracy (czas korzystania z sieci, przepustowość, ilość danych) dla różnych typów użytkowników.

Praca zdalna i rozproszone lokalizacje:

 • Możliwość korzystania z sieci WiFi przy pomocy przenośnego punktu dostępowego w dowolnym miejscu w taki sposób, że pracownik ma te same uprawnienia i dostęp jak w biurze dzięki bezpiecznemu połączeniu do głównej siedziby firmy poprzez bezpieczne połączenie.
 • Przenośne punkty dostępowe mogą pracować z modemem GSM, tam gdzie nie ma łącz kablowych.

 

 

automatyczne_przekierowanie

 

 

 

praca_zdalna

Marketing na bazie sieci WLAN:

 • Możliwość wyświetlania dedykowanej strony startowej sieci WiFi z ważnymi informacjami.
 • Możliwość przeprowadzania ankiet na bazie strony startowej sieci WiFi (użytkownik – klient, przed uzyskaniem dostępu do sieci musi odpowiedzieć na pytania z ankiety).
 • Możliwość informowania klientów o promocjach, akcjach marketingowych etc. poprzez umieszczenie informacji na stronie startowej sieci WiFi
 • Możliwość pokazywania reklam na urządzenia klientów w czasie korzystania z sieci.

Techniczne możliwości sieci:

 • Punkty dostępowe rozsiewają sygnał w dwóch częstotliwościach 2,4 i 5 GHz, 802.11 a/b/g/n.
 • Przepustowość sieci WiFi z każdego punktu dostępowego jest na poziomie od 300 Mb/s do 1,3 Gb/s (technologia 802.11.a/c).
 • Sieć WiFi posiada możliwość uruchomienia mechanizmów skutecznego blokowania dostępu do sieci określonym urządzeniom i użytkownikom oraz m.in. automatyczną optymalizacje pokrycia określonego obszaru sygnałem WiFi.
 • QoS (gwarancja jakości wykonania usługi) na usługi i aplikacje, możliwość używania.

 

 

 

screen-4