Zamknij

Menerva OCR
ABR - Autorska Baza Referencyjna

Nowa jakość procesów wyszukiwania, klasyfikowania i przetwarzania danych tekstowych

Algorytmy pamięci asocjacyjnej wyszukujące i rejestrujące powiązania w danych stanowią mechanizm działający analogicznie jak ludzka pamięć, ale przewyższający go wydajnością w zakresie ilości kojarzonych danych i prędkości ich kojarzenia. Już wkrótce produkt będzie dostępny w ofercie Unified Factory. Do tego czasu sprawdź, jak możesz wykorzystać Menerva OCR, aby usprawnić swój biznes!

Czym jest Menerva OCR?

System OCR o efektywności zbliżonej do percepcji ludzkiej umożliwiający archiwizację dokumentów oraz digitalizację dokumentów papierowych.

Automatyzuje procesy dzielenia się wiedzą, zarządzania treścią i eksploracji nieustrukturyzowanych danych.

Umożliwia administrowanie i zarządzanie systemem ABR w modelu SaaS zarówno dla serwisów web, jak i mobile.

Jest samouczącym i samoprogramującym się systemem wykrywającym, rejestrującym i analizującym podobieństwa w danych w architekturze ABR.

ABR Knowledge Intelligence stanowi rozwinięcie koncepcji Business Intelligence (BI) o analizę powiązań w danych, w tym nieustrukturyzowanych.

System posiada wyszukiwarkę danych kontekstowych i semantycznych, odpowiadającą na zapytania w języku naturalnym.

Komponenty analityczne oparte na algorytmach pamięci asocjacyjnej wyszukujących i rejestrujących powiązania w danych wykorzystane do stworzenia Menerva OCR wykazały się zdolnością do samodzielnego wyciągania wniosków. Nie tylko potrafią zaprezentować nową funkcjonalność systemu, nie zaprogramowaną przez producenta wcześniej, ale i kiedy napotkają na nowy problem, próbują zaadaptować zapamiętane wcześniej wzorce funkcjonowania do znalezienia rozwiązania.

Przewagi dla biznesu

Zdolność do rozpoznawania tekstu dokumentów, zapisanych jako grafika (skany dokumentów papierowych) z efektywnością zbliżoną do efektywności człowieka nie tylko wpłynie na obniżenie kosztów wprowadzania danych istotnych dla funkcjonowania organizacji, ale i zwiększy zakres informacji dostępnej do analiz.

System posiada architekturę integrującą informację z wielu źródeł w jednym uniwersalnym formacie XML, co umożliwi szybkie wyszukanie i porównanie informacji pochodzącej z różnych źródeł (grafika, tekst, dokumenty elektroniczne, bazy danych).

Rozumienie tekstu naturalnego umożliwia nie tylko szybkie wyszukanie informacji na podstawie jej znaczenia, bez konieczności cytowania jej fragmentu lub słów kluczowych. Umożliwi także automatyczną klasyfikację dokumentów i samo-opisywanie danych bez udziału użytkownika.

Zdolność do wykrywania i rejestrowania podobieństw w danych, w czasie rzeczywistym i w skali Big Data znacznie ułatwi możliwość dotarcia do
potrzebnej informacji na podstawie treści całego dokumentu lub jego fragmentów, bez wskazywania słów kluczowych.

Funkcja samouczenia i samoprogramowania systemu, oparta na wskazówkach użytkowników oraz na autonomicznej rejestracji aktywności użytkowników podniesie efektywność działania systemu (np. trafność klasyfikacji dokumentów lub łączenia ich w sieć powiązań). Dzięki temu system zyska możliwość udostępnienie nie zaprogramowanej wcześniej funkcjonalności, np. automatycznie wygeneruje nowe raporty i zestawienia z zakresu danych nie objętych wcześniejszą konfiguracją.

W zależności od obciążenia chwilowego i przewidywanego Menerva OCR zarządza procesami w sposób dynamiczny, co znacząco obniża zapotrzebowanie na moc obliczeniową procesorów. Takie rozwiązanie z pewnością zachęci użytkowników do rezygnacji z tworzenia kopii papierowych dokumentów. Ich zdigitalizowane wersje będą łatwiejsze i szybsze do wyszukania, dzięki czemu czas porządkowania i opisywania danych ulegnie skróceniu.

Opowiedz nam o potrzebach biznesowych, a my znajdziemy odpowiednie rozwiązanie

„System został stworzony przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.”