Zamknij

Kompleksowe zarządzanie procesami

Automatyzuj i ujednolicaj procesy sprzedaży i obsługi klienta w pełnym zakresie:

od obiegu dokumentów, ich centralnego przechowywania i udostępniania, wspólnej pracy projektowej i zadaniowej po narzędzia do komunikacji i zarządzanie zatrudnieniem.

Zarządzaj zadaniami z workflow

System WorkFlow idealnie wspomaga pracę grupową pomiędzy pracownikami wykonującymi zdefiniowany i zalgorytmizowany zespół czynności w ramach obiegu dokumentów lub realizacji kolejnych czynności w procesach.

Moduł pozwala na określenie i monitoring ról pełnionych przez osoby uczestniczące w wykonywaniu danej czynności oraz stanów pośrednich dokumentów lub zadań pozostających w obiegu.

 

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie procesem może:

  • modyfikować proces,
  • dodawać lub usuwać osoby biorące udział w procesie,
  • zmieniać uprawnienia osób,
  • analizować dane o przebiegu procesu w skali makro oraz w szczegółach (np. średni czas trwania danego procesu, informacje o osobach powodujących opóźnienie w procesie, statystyki spraw zakończonych i w trakcie.)

 

Przykładowe zastosowanie:

Zarządzanie reklamacjami – rejestracja reklamacji, wysyłanie automatycznych powiadomień o statusie realizacji reklamacji, obieg dokumentów.

Akceptacja i rozliczenie faktur w firmach, gdzie do zakupów i pobierania faktur jest upoważnione wiele osób (możliwość wprowadzenia systemu akceptacji i opisywania faktur przed zaksięgowaniem w obiegu elektronicznym).

Uruchamianie projektów wewnętrznie w organizacji: proces akceptacji i komunikacji między działami: przygotowanie dokumentów związanych z uruchomieniem projektu, akceptacja działań i budżetów.

Zarządzanie korespondencją z klientami w firmie: rejestrowanie, przekazywanie do właściwych osób, wyjaśnienie spraw wynikających z korespondencji, szczególnie dotyczy to organizacji, których klienci nadal preferują korespondencję tradycyjną, papierową.

Komunikacja w procesach operacyjnych związanych z komunikacją pomiędzy różnymi działami w firmach (zdefiniowane wcześniej procesy).

Systemowe powiadamianie uczestników o zdarzeniach w workflow, które ich dotyczą, np. „nowe zgłoszenie serwisowe” stanowi duże ułatwienie pracy.

Zadania na później

Z angielskiego “taski”. Często system do zarządzania sprawami do wykonania w późniejszym terminie to kolejny system w firmie. Z Unified Factory z wiadomości chatowych lub messengerowych, połączeń głosowych lub e-maili łatwo stworzysz zadanie do rozwiązania w późniejszym terminie, które dodatkowo możesz przypisać sobie lub innej osobie z zespołu.

Wiedza współdzielona

Archiwa plików firmowych to często chaos, na który składa się wiele działów z firmy. Repozytorium Unified Factory w czytelny sposób pozwala przechowywać niezbędne informacje, które informują pracowników o procedurach lub podpowiadają, jak opisać dany przedmiot czy usługę. Wspomaga także sprawne wyszukiwanie informacji lub dokumentu po nazwie, słowach kluczowych zawartych w treści lub nadanych dokumentowi tagach.

Duża zmienność wiedzy to nie problem

W niektórych organizacjach konieczność stałego przekazywania nowych informacji do dużych grup pracowników to sporo wyzwanie. Korzystanie z współdzielonej bazy wiedzy umożliwia przekazanie pełnego zasobu informacji zarówno w ramach Twojego zespołu, jak i w ramach całej firmy. To Ty decydujesz, jakie uprawnienia do korzystania z repozytorium mają poszczególni pracownicy.

Personalizowana struktura katalogów

Struktura drzewa bazy wiedzy może być dowolnie modyfikowana zgodnie z potrzebami Twojej firmy. Dokumenty bazy wiedzy mogą być gromadzone i udostępniane części lub całości wybranym pracownikom, zgodnie z nadanymi im uprawnieniami.

Pełne dane klientów oraz historia komunikacji ze wszystkich kanałów w jednym miejscu

Wspólne miejsce do obsługi połączeń głosowych, e-maili, chatu i messengera to pełna kontrola nad historią kontaktu, profilem osobowym klienta oraz wiedzą, który agent obsługiwał klienta. Zamiast czterech narzędzi i trudnych do integracji danych – jedno miejsce z wygodnym interfejsem.

Opowiedz nam o swoich potrzebach biznesowych, a my znajdziemy rozwiązanie