Zamknij

Akcjonariusze

Udział Akcjonariuszy w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA)

Kapitał zakładowy Unified Factory S.A. wynosi 7 834 719,60 zł i jest podzielony na 8 705 244 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,90 zł każda akcja na który składa się:

  • 500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na każdą akcję)
  • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
  • 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
  • 1.249.280 akcji zwykłych na okaziciela serii D
  • 1.333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii E
  • 522.631 akcji na okaziciela serii F

Opowiedz o potrzebach biznesowych, a my znajdziemy rozwiązanie