Akcjonariat

Kapitał zakładowy

 

Kapitał zakładowy Unified Factory S.A. wynosi 7 364 351,70 zł jest podzielony na 8 182 613 akcji o wartości nominalnej 0,90 zł każda akcja na który składa się:

  • 500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu – 2 głosy na każdą akcję;
  • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 1.249.280 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 1.333.333 akcji na okaziciela serii E.

 

ZWZ, 30 czerwca 2017 roku, godzina 10.00

WZA 20 czerwca 2016 roku, godzina 12:00