Obracając się w kręgu nowych technologii nie jeden przedsiębiorca zastanawia się, co może zrobić lepiej, aby zminimalizować zagrożenia związane z niewłaściwą ochroną informacji. Wdrożenie odpowiedniej polityki, stworzenie procedur i procesów to jedynie początek drogi, bowiem bez ciągłego monitoringu oraz wprowadzania usprawnień owych elementów szybko mogą pojawić się luki w bezpieczeństwie. Aby temu zapobiec Unified Factory wprowadza normę ISO 27001:2013.

W Polsce istnieje ponad 200 aktów prawnych dotyczących ochrony informacji. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań jest standard System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który jest zgodny z normą ISO 27001. System ten nie tylko określa wymagania, oraz zasady inicjowania, wdrażania, utrzymania i poprawy zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach, ale i zawiera najlepsze praktyki stosowania zabezpieczeń przy zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.

Wczoraj, 28 października 2016, po godzinie 17:00 w siedzibie Unified Factory, zakończył się wielogodzinny audyt certyfikujący, w wyniku którego została zgłoszona rekomendacja do otrzymania certyfikacji z zakresu zarządzania informacją 27001:2013. Jest to jedyna norma, która stanowi podstawę do certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Dlaczego warto wprowadzić normę ISO 27001?

Wdrożenie normy nie tylko pozytywnie wpływa na ochronę i wzrost reputacji firmy, ale i przygotowuje ją na potencjalne incydenty związane z wystąpieniem naruszeń w obszarach bezpieczeństwa informacji. Wprowadzenie normy przekłada się na wzrost świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji. Kierując się sprawdzonymi zasadami nie tylko łatwiej jest zareagować na potencjalne incydenty, ale i dzięki pozyskanej wiedzy możliwa jest minimalizacja ich wpływu na firmę.

Posiadając odpowiednio funkcjonujący system zarządzania informacją firma staje się także bardziej atrakcyjna dla klientów, bowiem jest w stanie zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa ich interesom. Znacząco wzrasta jej wiarygodność w oczach wszystkich interesariuszy.