„Gdzie pojawia się lead, pojawia się potrzeba obsłużenia go, aby doprowadzić do sprzedaży, a co równie ważne, także sprawnej obsługi posprzedażowej. Tu właśnie działa nasz “Customer Service Automation”. Wdrażamy, usprawniamy i automatyzujemy obsługę klienta i wynikającą z tego sprzedaż.”

Całą rozmowę między Michałem Bąkiem a Prezesem Oknińskim znajdziecie na portalu Marketing i Biznes.