W ostatnich latach polskie przedsiębiorstwa coraz odważniej wchodzą na arenę międzynarodową. Poza rynkami europejskimi chętnie zdobywają kolejne kontynenty. Tym razem zarząd spółki Unified Factory S.A. podpisał list intencyjny inaugurujący proces wprowadzania na rynek amerykański i kanadyjski polskich rozwiązań technologicznych klasy Customer Service Automation.

Obecnie ponad 90% przedsiębiorców chcąc wyróżnić się na tle konkurencji oferuje użytkownikom multikanałową komunikację. Dzięki wykorzystaniu narzędzi klasy Customer Service Automation firmy mają możliwość nie tylko budowania sprawnego dialogu z klientami, ale i kreowania pozytywnych doświadczeń zakupowych.

Unified Factory oraz amerykański Partner spółki planują zaspokoić tę potrzebę wdrażając narzędzia służące automatyzacji sprzedaży i obsługi klienta w oparciu o algorytmy pamięci asocjacyjnej na rynku amerykańskim i kanadyjskim.

Trwające negocjacje mają doprowadzić do wspólnego opracowania i wdrożenia strategii sprzedażowej, ułatwiającej przedsiębiorcom dostęp do narzędzia stworzonego przez Unified Factory S.A. Skala działalności Partnera oraz podmiotów z nim współpracujących obejmie początkowo około tysiąca klientów.

W zależności od potrzeb klienci będą mogli wdrożyć narzędzie w trzech modelach: SaaS, gdzie dystrybucja oprogramowania następuje w ramach chmury obliczeniowej, White Label oraz poprzez integrację z kanałami e-commerce przy wykorzystaniu technologii automatyzujących obsługę internetowych kanałów sprzedaży.

“Z uwagi na dobro prowadzonych negocjacji, do czasu zawarcia umowy, nie zostanie ujawniona nazwa Partnera działającego na rynkach amerykańskim i kanadyjskim” – wyjaśnia Prezes Unified Factory S.A. Maciej Okniński. Wszystko wyjaśni się jednak w ciągu sześciu miesięcy, ponieważ spółki deklarują dołożenie wszelkich starań, aby rozmowy zostały zakończone w tym czasie.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. W 2015 roku spółka osiągnęła 2,4 mln zysku netto. Od 21 marca 2016 akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.