PERSWAZJA‬ to coś, o czym w biznesie zapominać nie powinnyśmy.

 

Nikt nie lubi, kiedy do niego jedynie mówimy, oczekuje się, że będziemyROZMAWIAĆ‬. Aby rozmowa zawierała elementy perswazji trzeba pamiętać o dopasowaniu się i feedbacku – informacji zwrotnej.

Jak uzyskać dobry ‪‎feedback?

Poprzez stawianie dobrych pytań, są one bowiem fundamentem ‪‎rozmowy‬sprzedaży‬ i negocjacji‬.

Pytania pomagają poznać potrzeby, ukryte treści i stworzyć głębszą relację.

To dzięki zadawaniu pytań nasze mówienia zamieniamy w rozmowę. Warto zwrócić uwagę na jakim etapie rozmowy jesteśmy- pytanie otwarte rozwinie wątek, pytanie zamknięte zadane we właściwym momencie może sprowokować deklarację ze strony Klienta i przyspieszyć ‪‎finalizację‬.

Kolejna rzecz- potwierdzenie‬ i ‪‎parafraza‬.

Upewnij się, że dobrze rozumiesz Klienta, że posługujecie się definicjami, które są zrozumiałe i jednoznaczne dla wszystkich zaangażowanych w dyskusję.

‪‎NIE‬ nie zabija! Ukryta ‪‎MOC‬ zaprzeczenia‬:

„Proszę nie myśleć teraz o ewentualnych korzyściach”

„Proszę nie sądzić, że tamta firma jest gorsza”

… to właśnie klasyk w stylu: „Nie myśl teraz o różowym słoniu”- jaki osiągnęliśmy efekt? Celowy sposób wykorzystania NIE przybliży nas do celu.

KASOWNIK ‪‎ALE‬ – unikaj!

Każdy z nas prawdopodobnie został kiedyś przeproszony w taki sposób ” Przepraszam, ale naprawdę nie nie zrobiłem nic złego”. Czuliście się faktycznie przeproszeni?

„Ma Pan rację, ale…” – czyli po prostu nie ma Pan racji.

Unikajcie w kontaktach biznesowych kasownika, chyba, że robicie to świadomie.

‪‎IMPLIKACJA‬

Sprawienie wrażenia, że jedno wynika z drugiego- w sprzedaży można to uprościć do CZK‬ czyli po prostu języka korzyści- „Cecha, zaleta, Korzyść” .

Klient: Mam wiele takich ofert.
Sprzedawca: Jasne, można mieć wiele takich ofert i jednocześnie chcieć sprawdzić, czy ta kolejna nie będzie najlepsza.

Słówko „SPRAWI” powinno często występować w naszych wypowiedziach – implikuje ono skutki, sugeruje bezpośredni związek.

PRESUPOZYCJA‬ Oznacza założenie, że coś jest lub coś nie jest prawdziwe w danej chwili. To bardzo mocna perswazja słowna.

Uświadomienie‬ Czy zdaje sobie Pan już sprawę z…?
Pozorny Wybór‬ Czy chciałaby Pani spotkać celem podpisania umowy w poniedziałek czy środę?

Te i inne mechanizmy mogą Państwu pomóc, ale i przeszkodzić w relacji biznesowej.

Wniosek – bądźmy świadomi i czujni 🙂

Dobrego dnia!