Zamknij

Klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)(t.j. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych jest Unified Factory S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 117/309, 00-140 Warszawa.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące tego obszaru można kierować na adres e-mail:  security@unifiedfactory.com

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

  • Art. 6 ust. 1 lit. a) w celu otrzymania informacji handlowych na adres e-mail i/lub kontaktu telefonicznego w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Unified Factory S.A.;
  • Art. 6 ust. 1 lit. b) w celu poprawnej realizacji warunków umowy zawartej między Unified Factory S.A., a podmiotem będącym właścicielem/użytkownikiem domeny, w której posiadasz adres e-mail lub też prowadzenia negocjacji handlowych zmierzających do jej zawarcia;
  • Art. 6 ust. 1 lit. c) w celu poprawnego wypełnienia praw i obowiązków Spółki, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów;
  • Art. 6 ust. 1 f) korzystając z prawnie uzasadnionego interesu administratora, który rozumiany jest w tym wypadku jako możliwość ustalenia, realizacji lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Twoje dane osobowe, wraz z treścią korespondencji elektronicznej, będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wpłynęła ostatnia wiadomość z Twojego adresu e-mail na adres e-mail w domenie unifiedfactory.com.

Zgodnie z powyższym, przekazane dane osobowe mogą być udostępniane osobom i jednostkom uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umów zawartych z administratorem w zakresie obsługi płatności, połączeń telekomunikacyjnych, marketingu oraz innych rozwiązań IT niezbędnych do prawidłowej obsługi współpracy.

Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Unified Factory przysługują następujące prawa:

  • Prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • Prawo do przenoszenia danych,
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.